Welcome to Viva Kansai
Osaka, Kyoto, Nara, Hyogo, Wakayama, Shiga

Date